Từ khóa: xử lý nợ xấu

Không chỉ trông chờ vào VAMC để xử lý nợ xấu

Không chỉ trông chờ vào VAMC để xử lý nợ xấu Không chỉ trông chờ vào VAMC để xử lý nợ xấu

Xung quanh vấn đề tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và xử lý nợ xấu, ông Noritaka Akamatsu - Chuyên gia trưởng kinh tế tài chính Khu vục Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới có một số chia sẻ đáng chú ý. Những năm trước đây, tín dụng tại Việt ...

Cách xử lý nợ xấu của các ngân hàng Việt nam?

Cách xử lý nợ xấu của các ngân hàng Việt nam? Cách xử lý nợ xấu của các ngân hàng Việt nam?

Cách xử lý nợ xấu của Việt Nam vẫn chủ yếu là gom về một chỗ - Công ty quản lý tài sản VAMC , do không đủ nguồn lực và thiếu cơ sở pháp lý để giải quyết tài sản thế chấp, không tạo được thị trường mua bán nợ. “Chúng ta rất tự hào ...