Từ khóa: website

Dịch vụ thẩm định giá website, phần mềm

Dịch vụ thẩm định giá website, phần mềm Dịch vụ thẩm định giá website, phần mềm

Phần mềm nói chung, website nói riêng là một sản phẩm trí tuệ, không có thể sờ nắm, thấy được từ khi bắt đầu, hiện tại ngay cả trên thế giới cũng chưa có một định dạng chung để tính giá phần mềm,Việt Nam cũng vậy. Chúng ta có thể thấy rõ ràng qua những vụ ...