Từ khóa: vốn kém an toàn

Ngân hàng lớn lo mức vốn tối thiểu kém an toàn

Ngân hàng lớn lo mức vốn tối thiểu kém an toàn Ngân hàng lớn lo mức vốn tối thiểu kém an toàn

Hệ số an toàn vốn tối thiểu bình quân 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đang từ mức 10,8% năm 2011 đang bị tụt xuống 9,4%, chạm ngưỡng tối thiểu 9% của ngân hàng Nhà nước và thấp hơn mức bình quân 10,3% khu vực ASEAN. Nếu giữ ở mức này, tăng trưởng tín ...