Từ khóa: vốn đầu tư

Giải ngân vốn đầu tư diễn ra chậm

Giải ngân vốn đầu tư diễn ra chậm Giải ngân vốn đầu tư diễn ra chậm

Kho bạc Nhà nước cho biết, giải ngân vốn đầu tư công có xu hướng giảm. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm 2016, vốn đầu tư công mới giải ngân được gần 21% kế hoạch (trong khi con số này năm 2015 đạt 33,2%, năm 2014 đạt 34,1%). Giải ngân vốn kế hoạch năm 2015 ...