Từ khóa: vay tiền nước ngoài

Chính phủ tăng tốc đi vay tiền

Chính phủ tăng tốc đi vay tiền Chính phủ tăng tốc đi vay tiền

Báo cáo tổng kết hoạt động phát hành trái phiếu Chính phủ tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2016 của một ngân hàng thương mại cho thấy, sự hồ hởi đang thể hiện rõ so với năm 2014 đầy chật vật. Hỗ trợ dòng tiền Cụ thể, trước tín hiệu nhu cầu trái phiếu tăng mạnh ...