Từ khóa: VAMC

Không chỉ trông chờ vào VAMC để xử lý nợ xấu

Không chỉ trông chờ vào VAMC để xử lý nợ xấu Không chỉ trông chờ vào VAMC để xử lý nợ xấu

Xung quanh vấn đề tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và xử lý nợ xấu, ông Noritaka Akamatsu - Chuyên gia trưởng kinh tế tài chính Khu vục Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới có một số chia sẻ đáng chú ý. Những năm trước đây, tín dụng tại Việt ...