Từ khóa: thị trường tài chính

Mở của thị trường mua bán nợ tại Việt nam

Mở của thị trường mua bán nợ tại Việt nam Mở của thị trường mua bán nợ tại Việt nam

Công ty chứng khoán TP.HCM (HSC) vừa công bố báo cáo nhận định ngày trong đó có đề cập về việc NHNN ban hành Thông tư 09 quy định về hoạt động mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9 và thay thế Quyết định ...