Từ khóa: thị trường mua bán nợ

Thúc đẩy thị trường mua bán nợ

Thúc đẩy thị trường mua bán nợ Thúc đẩy thị trường mua bán nợ

Không chỉ doanh nghiệp Nhà nước mà tư nhân cũng có thể tham gia vào thị trường này Hoạt động mua bán nợ đang được xem là một lối thoát của các doanh nghiệp (DN) khó khăn trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Dự kiến thị trường mua bán nợ sẽ sớm ...

Thị trường mua bán nợ: Cần nhân tố mới

Thị trường mua bán nợ: Cần nhân tố mới Thị trường mua bán nợ: Cần nhân tố mới

Nợ xấu tăng đột biến trong khi nhu cầu xử lý nợ đang rất cấp bách. Có vẻ như thị trường mua bán nợ đang cần những nhân tố mới bên cạnh vào công ty mua bán nợ hiện tại. 10% là tỷ lệ nợ xấu mà Thống đốc vừa công bố. Con số này gấp ...