Từ khóa: thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản và ngoại tệ thở phào nhẹ nhõm

Thị trường bất động sản và ngoại tệ thở phào nhẹ nhõm Thị trường bất động sản và ngoại tệ thở phào nhẹ nhõm

Ngày 27/5/2016, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 07/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-NHNN ngày 8/12/2015 về quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng với khách hàng vay trong nước, hiệu lực từ 1/6/2016. Theo Thông tư 07, nhóm khách hàng có ...

Đặc điểm, phân loại thị trường bất động sản

Đặc điểm, phân loại thị trường bất động sản Đặc điểm, phân loại thị trường bất động sản

1. Quyền của chủ thể đối với BĐS: - Đối với đất đai + Sở hữu vĩnh viễn: sở hữu đất đai được công nhận bằng giấy chứng nhận quyền sở hữu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, đây là hình thức chiếm giữ cao nhất. + Thuê theo hợp đồng: Đất thuộc quyền sở ...

Thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá bất động sản Thẩm định giá bất động sản

Dịch vụ thẩm định bất động sản 1. Khái niệm bất động sản và thẩm định giá bất động sản * Theo Điều 174 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 quy định: Bất động sản là các tài sản bao gồm: a) Đất ...