Từ khóa: thẩm định giá doanh nghiệp

Quy trình thẩm định giá trị doanh nghiệp

Quy trình thẩm định giá trị doanh nghiệp Quy trình thẩm định giá trị doanh nghiệp

1/ Xác định vấn đề Trong bước này cần chú ý các vấn đề sau: - Thiết lập mục đích thẩm định giá - Nhận dạng sơ bộ doanh nghiệp cần thẩm định giá: pháp lý, loại hình, quy mô, địa điểm, các cơ sở, chi nhánh, tài sản, sản phẩm, thương hiệu, thị trường,… - Xác định cơ ...

Tầm quan trọng của thẩm định giá doanh nghiệp

Tầm quan trọng của thẩm định giá doanh nghiệp Tầm quan trọng của thẩm định giá doanh nghiệp

Với sự phát triển của thị trường tài chính, thị trường chứng khoán và các thị trường tài sản khác thì thẩm định giá doanh nghiệp và các lợi ích của nó ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Nó cung cấp bức tranh tổng quát về giá trị của một ...

Khó định giá doanh nghiệp khi cổ phần

Khó định giá doanh nghiệp khi cổ phần Khó định giá doanh nghiệp khi cổ phần

Theo quy định, để xác định giá trị khi cổ phần hóa, doanh nghiệp có thể áp dụng hai phương pháp là chiết khấu dòng tiền (DCF) và xác định giá trị theo tài sản. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng, hai cách này đang gặp phải rất nhiều hạn chế. Phương pháp chiết khấu ...

Dịch vụ thẩm định giá doanh nghiệp

Dịch vụ thẩm định giá doanh nghiệp Dịch vụ thẩm định giá doanh nghiệp

Mục đích xác định giá trị doanh nghiệp - Cổ phần hóa. - Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A). - Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp. - Thế chấp, bảo đảm vay vốn ngân hàng. - Phát hành thêm cổ phiếu. Phát hành thêm cổ phiếu, Chào bán cổ phiếu ra công chúng. - Chứng minh năng ...