Từ khóa: thẩm định giá bất động sản

Phương pháp thẩm định giá bất động sản

Phương pháp thẩm định giá bất động sản Phương pháp thẩm định giá bất động sản

1. Các nguyên tắc và trường hợp ứng dụng 1.1. Nguyên tắc thay thế Một người mua tiềm năng có đầy đủ thông tin hợp lý sẽ không bao giờ trả giá cho một tài sản lớn hơn so với chi phí bỏ ra để mua đất và xây dựng một công trình có cùng một lợi ...