Từ khóa: thẩm định gí bất động sản

Dịch vụ thẩm định giá website, phần mềm

Dịch vụ thẩm định giá website, phần mềm Dịch vụ thẩm định giá website, phần mềm

Phần mềm nói chung, website nói riêng là một sản phẩm trí tuệ, không có thể sờ nắm, thấy được từ khi bắt đầu, hiện tại ngay cả trên thế giới cũng chưa có một định dạng chung để tính giá phần mềm,Việt Nam cũng vậy. Chúng ta có thể thấy rõ ràng qua những vụ ...

Đặc điểm, phân loại thị trường bất động sản

Đặc điểm, phân loại thị trường bất động sản Đặc điểm, phân loại thị trường bất động sản

1. Quyền của chủ thể đối với BĐS: - Đối với đất đai + Sở hữu vĩnh viễn: sở hữu đất đai được công nhận bằng giấy chứng nhận quyền sở hữu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, đây là hình thức chiếm giữ cao nhất. + Thuê theo hợp đồng: Đất thuộc quyền sở ...

Vai trò quan trọng của thị trường bất động sản

Vai trò quan trọng của thị trường bất động sản Vai trò quan trọng của thị trường bất động sản

Thị trường BĐS là một trong những bộ phận không thể tách rời của hệ thống kinh tế thị trường hoàn chỉnh. a. Giống như các loại thị trường khác, thị trường BĐS là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng Thị trường BĐS là nơi để người bán và người mua gặp gỡ thỏa thuận ...