Từ khóa: tài sản đảm bảo

Khó như xử lý tài sản bảo đảm!

Khó như xử lý tài sản bảo đảm! Khó như xử lý tài sản bảo đảm!

Thực tế xử lý tài sản bảo đảm ở các ngân hàng hiện nay cho thấy, có hai dạng thường gặp, đó là: tài sản bảo đảm là động sản và tài sản bảo đảm là bất động sản. Nợ xấu tăng, kinh doanh khó khăn, các ngân hàng đang gồng mình xử lý tài sản ...