Từ khóa: phương pháp thẩm định

Có mấy phương pháp thẩm định giá?

Có mấy phương pháp thẩm định giá? Có mấy phương pháp thẩm định giá?

Căn cứ Thông tư 17/2006/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về Thẩm định giá hướng dẫn các phương pháp thẩm định giá cụ thể: 1. Phương pháp so sánh: Phương pháp so sánh là phương pháp thẩm định giá dựa trên cơ sở phân tích ...

Phương pháp và hồ sơ thẩm định phương tiện vận tải

Phương pháp và hồ sơ thẩm định phương tiện vận tải Phương pháp và hồ sơ thẩm định phương tiện vận tải

Các phương pháp thẩm định phương tiện vận tải - Phương pháp so sánh/ so sánh trực tiếp. - Phương pháp chi phí ( phương pháp giá thành). - Phương pháp thu nhập (còn gọi là phương pháp đầu tư hoặc phương pháp vốn hóa). - Phương pháp lợi nhuận ( hay phương pháp hạch toán) . - Phương pháp ...

Phương pháp thẩm định giá bất động sản

Phương pháp thẩm định giá bất động sản Phương pháp thẩm định giá bất động sản

1. Các nguyên tắc và trường hợp ứng dụng 1.1. Nguyên tắc thay thế Một người mua tiềm năng có đầy đủ thông tin hợp lý sẽ không bao giờ trả giá cho một tài sản lớn hơn so với chi phí bỏ ra để mua đất và xây dựng một công trình có cùng một lợi ...