Từ khóa: nợ xấu

Ngân hàng lớn lo mức vốn tối thiểu kém an toàn

Ngân hàng lớn lo mức vốn tối thiểu kém an toàn Ngân hàng lớn lo mức vốn tối thiểu kém an toàn

Hệ số an toàn vốn tối thiểu bình quân 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đang từ mức 10,8% năm 2011 đang bị tụt xuống 9,4%, chạm ngưỡng tối thiểu 9% của ngân hàng Nhà nước và thấp hơn mức bình quân 10,3% khu vực ASEAN. Nếu giữ ở mức này, tăng trưởng tín ...

Việt nam cần chục năm mới có thể giải quyết nợ xấu

Việt nam cần chục năm mới có thể giải quyết nợ xấu Việt nam cần chục năm mới có thể giải quyết nợ xấu

Mới đây, khi được mời phản biện một đề tài nghiên cứu khoa học, có nội dung nợ xấu, một chuyên gia nói luôn bên lề với hội đồng bảo vệ: “Chúng ta có nghiên cứu bao nhiêu giải pháp thì cũng vậy. Xử lý nợ xấu thời gian qua bị “lỗi gen” rồi”. “Khi đã ...