Từ khóa: nhà nước

Bối rối với các khoản nợ công

Bối rối với các khoản nợ công Bối rối với các khoản nợ công

Không có đủ cơ sở để xác định chính xác con số thực, Kiểm toán Nhà nước thêm một lần bối rối với nợ công. “Nợ trong giới hạn” Tiếp tục phiên họp thứ 49, sáng 15/6 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước 2014. Tại đây, Bộ ...

Cơ sở thẩm định giá?

Cơ sở thẩm định giá? Cơ sở thẩm định giá?

- Căn cứ quyết định số 24/2005/QĐ-BTC ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính về ban hành 3 tiêu chuẩn thẩm định giá. Theo TCTĐGVN 01 Giá trị thị trường là cơ sở cho thẩm định giá tài sản Nội dung giá trị thị trường của tài sản như sau: “Giá trị thị trường của một tài sản ...

Khó định giá doanh nghiệp khi cổ phần

Khó định giá doanh nghiệp khi cổ phần Khó định giá doanh nghiệp khi cổ phần

Theo quy định, để xác định giá trị khi cổ phần hóa, doanh nghiệp có thể áp dụng hai phương pháp là chiết khấu dòng tiền (DCF) và xác định giá trị theo tài sản. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng, hai cách này đang gặp phải rất nhiều hạn chế. Phương pháp chiết khấu ...