Từ khóa: ngân hàng nhà nước

Cách xử lý nợ xấu của các ngân hàng Việt nam?

Cách xử lý nợ xấu của các ngân hàng Việt nam? Cách xử lý nợ xấu của các ngân hàng Việt nam?

Cách xử lý nợ xấu của Việt Nam vẫn chủ yếu là gom về một chỗ - Công ty quản lý tài sản VAMC , do không đủ nguồn lực và thiếu cơ sở pháp lý để giải quyết tài sản thế chấp, không tạo được thị trường mua bán nợ. “Chúng ta rất tự hào ...

Tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá?

Tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá? Tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá?

Theo Điều 15 Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá quy định tài sản NN phải thẩm định giá gồm: 1. Tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá bao gồm: a) Tài sản được mua bằng toàn bộ hoặc một phần ...