Từ khóa: luật thẩm định

Thẩm quyền định giá tài sản trong tố tụng hình sự?

Thẩm quyền định giá tài sản trong tố tụng hình sự? Thẩm quyền định giá tài sản trong tố tụng hình sự?

Ngày 22 tháng 6 năm 2006, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 55/2006/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự trong Nghị định nêu rõ: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị ...