Từ khóa: luật pháp

Thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá bất động sản Thẩm định giá bất động sản

Dịch vụ thẩm định bất động sản 1. Khái niệm bất động sản và thẩm định giá bất động sản * Theo Điều 174 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 quy định: Bất động sản là các tài sản bao gồm: a) Đất ...