Từ khóa: lãi suất nhỏ

Có một dòng lãi suất nhỏ đang chảy

Có một dòng lãi suất nhỏ đang chảy Có một dòng lãi suất nhỏ đang chảy

Ba nguyên do là chưa đủ Một số nhận định, phân tích về đợt tăng của tỷ giá USD/VND hiện nay tập trung ở các nguyên nhân chính. Thứ nhất, tổng phương tiện thanh toán tăng mạnh, ngân hàng dư tiền đồng, lãi suất trên liên ngân hàng giảm rất sâu. Hiểu nôm na là tiền đồng ...