Từ khóa: kiểm toán nhà nước

Bối rối với các khoản nợ công

Bối rối với các khoản nợ công Bối rối với các khoản nợ công

Không có đủ cơ sở để xác định chính xác con số thực, Kiểm toán Nhà nước thêm một lần bối rối với nợ công. “Nợ trong giới hạn” Tiếp tục phiên họp thứ 49, sáng 15/6 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước 2014. Tại đây, Bộ ...