Từ khóa: hàng hóa dịch vụ

Bình ổn giá là gì? Thẩm quyền bình ổn giá?

Bình ổn giá là gì? Thẩm quyền bình ổn giá? Bình ổn giá là gì? Thẩm quyền bình ổn giá?

1. Bình ổn giá là gì? Căn cứ điều 5 Pháp lệnh Giá số 40 quy định: “Nhà nước thực hiện các chính sách, biện pháp cần thiết tác động vào quan hệ cung cầu để bình ổn giá thị trường đối với những hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu, kiểm soát lạm phát, ...