Từ khóa: hàng hóa chất lượng

Thị trường mua bán nợ xấu cần nhiều hàng hóa chất lượng

Thị trường mua bán nợ xấu cần nhiều hàng hóa chất lượng Thị trường mua bán nợ xấu cần nhiều hàng hóa chất lượng

Hồi tháng 2 năm nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã đưa ra công luận lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ nhằm tạo khuôn khổ pháp lý cho sự hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ tập trung ...