Từ khóa: giải quyết nợ xấu

Việt nam cần chục năm mới có thể giải quyết nợ xấu

Việt nam cần chục năm mới có thể giải quyết nợ xấu Việt nam cần chục năm mới có thể giải quyết nợ xấu

Mới đây, khi được mời phản biện một đề tài nghiên cứu khoa học, có nội dung nợ xấu, một chuyên gia nói luôn bên lề với hội đồng bảo vệ: “Chúng ta có nghiên cứu bao nhiêu giải pháp thì cũng vậy. Xử lý nợ xấu thời gian qua bị “lỗi gen” rồi”. “Khi đã ...

Không chỉ trông chờ vào VAMC để xử lý nợ xấu

Không chỉ trông chờ vào VAMC để xử lý nợ xấu Không chỉ trông chờ vào VAMC để xử lý nợ xấu

Xung quanh vấn đề tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và xử lý nợ xấu, ông Noritaka Akamatsu - Chuyên gia trưởng kinh tế tài chính Khu vục Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới có một số chia sẻ đáng chú ý. Những năm trước đây, tín dụng tại Việt ...