Từ khóa: giải ngân nợ xấu

Cách xử lý nợ xấu của các ngân hàng Việt nam?

Cách xử lý nợ xấu của các ngân hàng Việt nam? Cách xử lý nợ xấu của các ngân hàng Việt nam?

Cách xử lý nợ xấu của Việt Nam vẫn chủ yếu là gom về một chỗ - Công ty quản lý tài sản VAMC , do không đủ nguồn lực và thiếu cơ sở pháp lý để giải quyết tài sản thế chấp, không tạo được thị trường mua bán nợ. “Chúng ta rất tự hào ...