Từ khóa: dòng ngoại tệ

Lần đầu tiên công bố chi tiết cân đối ngoại tệ

Lần đầu tiên công bố chi tiết cân đối ngoại tệ Lần đầu tiên công bố chi tiết cân đối ngoại tệ

Lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước công bố chi tiết và có hệ thống số liệu về các cân đối trong cán cân thanh toán quốc tế. Cán cân tổng thể tiếp tục có sự thặng dư đáng kể. Đầu tuần này Ngân hàng Nhà nước bắt đầu công bố các dữ liệu trên, cụ ...