Từ khóa: doanh nghiệp cổ phần

Khó định giá doanh nghiệp khi cổ phần

Khó định giá doanh nghiệp khi cổ phần Khó định giá doanh nghiệp khi cổ phần

Theo quy định, để xác định giá trị khi cổ phần hóa, doanh nghiệp có thể áp dụng hai phương pháp là chiết khấu dòng tiền (DCF) và xác định giá trị theo tài sản. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng, hai cách này đang gặp phải rất nhiều hạn chế. Phương pháp chiết khấu ...