Từ khóa: dịch vụ thẩm định giá

Thẩm quyền định giá tài sản trong tố tụng hình sự?

Thẩm quyền định giá tài sản trong tố tụng hình sự? Thẩm quyền định giá tài sản trong tố tụng hình sự?

Ngày 22 tháng 6 năm 2006, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 55/2006/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự trong Nghị định nêu rõ: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị ...

Cơ sở thẩm định giá?

Cơ sở thẩm định giá? Cơ sở thẩm định giá?

- Căn cứ quyết định số 24/2005/QĐ-BTC ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính về ban hành 3 tiêu chuẩn thẩm định giá. Theo TCTĐGVN 01 Giá trị thị trường là cơ sở cho thẩm định giá tài sản Nội dung giá trị thị trường của tài sản như sau: “Giá trị thị trường của một tài sản ...

Có mấy phương pháp thẩm định giá?

Có mấy phương pháp thẩm định giá? Có mấy phương pháp thẩm định giá?

Căn cứ Thông tư 17/2006/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về Thẩm định giá hướng dẫn các phương pháp thẩm định giá cụ thể: 1. Phương pháp so sánh: Phương pháp so sánh là phương pháp thẩm định giá dựa trên cơ sở phân tích ...

Tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá?

Tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá? Tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá?

Theo Điều 15 Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá quy định tài sản NN phải thẩm định giá gồm: 1. Tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá bao gồm: a) Tài sản được mua bằng toàn bộ hoặc một phần ...

Bình ổn giá là gì? Thẩm quyền bình ổn giá?

Bình ổn giá là gì? Thẩm quyền bình ổn giá? Bình ổn giá là gì? Thẩm quyền bình ổn giá?

1. Bình ổn giá là gì? Căn cứ điều 5 Pháp lệnh Giá số 40 quy định: “Nhà nước thực hiện các chính sách, biện pháp cần thiết tác động vào quan hệ cung cầu để bình ổn giá thị trường đối với những hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu, kiểm soát lạm phát, ...

Cơ sở xác định giá trị phi thị trường của tài sản

Cơ sở xác định giá trị phi thị trường của tài sản Cơ sở xác định giá trị phi thị trường của tài sản

Bên cạnh giá trị thị trường của tài sản là giá trị thực ước tính của tài sản phải tra đổi vào ngày thẩm định giá thì giá trị của máy móc thiết bị còn có thể được rút ra từ lợi ích kinh tế thay thế của những chức năng gắn với nó hoặc ...

Tiêu chuẩn Thẩm định viên về giá?

Tiêu chuẩn Thẩm định viên về giá? Tiêu chuẩn Thẩm định viên về giá?

Thẩm định viên về giá phải có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 17 Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về tiêu chuẩn Thẩm định viên về giá 1. Người được công nhận là Thẩm định viên về giá phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây: a) ...

Định giá phương tiện vận tải đã qua sử dụng

Định giá phương tiện vận tải đã qua sử dụng Định giá phương tiện vận tải đã qua sử dụng

1. Khái niệm về định giá tài sản là phương tiện giao thông vận tải đường bộ đã qua sử dụng Theo Theo Luật giá số 11/2012/QH13 định giá là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được ...

Thẩm định giá tài sản đã qua sử dụng

Thẩm định giá tài sản đã qua sử dụng Thẩm định giá tài sản đã qua sử dụng

1. Khái niệm về thẩm định giá tài sản “Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị tài sản phù hợp với thị trường tại một thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế” - Theo điều 4 Pháp lệnh số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10 tháng ...

Phương pháp và hồ sơ thẩm định phương tiện vận tải

Phương pháp và hồ sơ thẩm định phương tiện vận tải Phương pháp và hồ sơ thẩm định phương tiện vận tải

Các phương pháp thẩm định phương tiện vận tải - Phương pháp so sánh/ so sánh trực tiếp. - Phương pháp chi phí ( phương pháp giá thành). - Phương pháp thu nhập (còn gọi là phương pháp đầu tư hoặc phương pháp vốn hóa). - Phương pháp lợi nhuận ( hay phương pháp hạch toán) . - Phương pháp ...

Mục đích và đối tượng thẩm định giá

Mục đích và đối tượng thẩm định giá Mục đích và đối tượng thẩm định giá

Đối tượng của thẩm định phương tiện vận tải - Phương tiện vận tải đường bộ: xe ô tô con, xe tải, xe du lịch… - Phương tiện vận tải đường sông, đường biển: tàu, xà lan… - Xe máy công trình: máy đào, máy xúc, máy ủi, xe cần trục, cần cẩu, máy công trình, máy xây ...

Thẩm định giá phương tiện vận tải

Thẩm định giá phương tiện vận tải Thẩm định giá phương tiện vận tải

Khái niệm về thẩm định giá tài sản là phương tiện giao thông vận tải đường bộ đã qua sử dụng Theo điều 4 Pháp lệnh số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10 tháng 5 năm 2002 quy định: “Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị tài sản phù hợp với thị trường ...

Định giá tài sản sở hữu trí tuệ như thế nào?

Định giá tài sản sở hữu trí tuệ như thế nào? Định giá tài sản sở hữu trí tuệ như thế nào?

Quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) được thừa nhận là một loại tài sản của doanh nghiệp và có giá trị khác nhau. Việc đánh giá và định giá tài sản SHTT được thực hiện khi các doanh nghiệp sử dụng tài sản SHTT vào việc góp vốn, chuyển nhượng, ký hợp đồng,...Vậy tài sản ...

Cần biết về thẩm định giá trị quyền sở hữu trí tuệ

Cần biết về thẩm định giá trị quyền sở hữu trí tuệ Cần biết về thẩm định giá trị quyền sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ dùng để chỉ quyền của chủ thể bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt đối với loại tài sản là trí tuệ. Tài sản trí tuệ là một loại tài sản vô hình, không thể xác định bằng các đặc điểm vật chất của chính nó ...

Thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ

Thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ Thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ: dùng để chỉ quyền của chủ thể bao gồm đầy đủ cả ba quyền, đó là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt đối với loại tài sản là trí tuệ. Tài sản trí tuệ là một loại tài sản vô hình, không thể xác định bằng các ...

Dịch vụ thẩm định giá website, phần mềm

Dịch vụ thẩm định giá website, phần mềm Dịch vụ thẩm định giá website, phần mềm

Phần mềm nói chung, website nói riêng là một sản phẩm trí tuệ, không có thể sờ nắm, thấy được từ khi bắt đầu, hiện tại ngay cả trên thế giới cũng chưa có một định dạng chung để tính giá phần mềm,Việt Nam cũng vậy. Chúng ta có thể thấy rõ ràng qua những vụ ...

Thẩm định giá tài sản vô hình, thương hiệu

Thẩm định giá tài sản vô hình, thương hiệu Thẩm định giá tài sản vô hình, thương hiệu

Mục đích thẩm định giá tài sản vô hình: - Mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn ngân hàng. - Xác định giá trị tài sản phục vụ tranh tụng - Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính. - Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần. - Xác định ...

Quy trình thẩm định giá trị doanh nghiệp

Quy trình thẩm định giá trị doanh nghiệp Quy trình thẩm định giá trị doanh nghiệp

1/ Xác định vấn đề Trong bước này cần chú ý các vấn đề sau: - Thiết lập mục đích thẩm định giá - Nhận dạng sơ bộ doanh nghiệp cần thẩm định giá: pháp lý, loại hình, quy mô, địa điểm, các cơ sở, chi nhánh, tài sản, sản phẩm, thương hiệu, thị trường,… - Xác định cơ ...

Tầm quan trọng của thẩm định giá doanh nghiệp

Tầm quan trọng của thẩm định giá doanh nghiệp Tầm quan trọng của thẩm định giá doanh nghiệp

Với sự phát triển của thị trường tài chính, thị trường chứng khoán và các thị trường tài sản khác thì thẩm định giá doanh nghiệp và các lợi ích của nó ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Nó cung cấp bức tranh tổng quát về giá trị của một ...

Phương pháp định giá tài sản doanh nghiệp

Phương pháp định giá tài sản doanh nghiệp Phương pháp định giá tài sản doanh nghiệp

1. Khái niệm Là phương pháp ước tính giá trị của doanh nghiệp dựa trên giá trị thị trường của tổng tài sản của doanh nghiệp. 2. Công thức tính: Giá trị thị trường của doanh nghiệp được tính toán dựa trên bảng cân đối tài sản của doanh nghiệp và giá trị của vốn chủ sở hữu ...