Từ khóa: dịch vụ thẩm định giá máy móc thiết bị

Những điều cần biết về thẩm định giá máy móc, thiết bị

Những điều cần biết về thẩm định giá máy móc, thiết bị Những điều cần biết về thẩm định giá máy móc, thiết bị

I. Phạm vi, mục đích, đối tượng trong thẩm định giá 1. Phạm vi: Phạm vi hoạt động thẩm định giá ngày càng được mở rộng, phát triển ở các nước trong khu vực và các nước khác trên thế giới. Đặc biệt ở Việt Nam thẩm định giá nói chung và thẩm định giá máy móc ...