Từ khóa: chống mua bán nợ

Thúc đẩy thị trường mua bán nợ

Thúc đẩy thị trường mua bán nợ Thúc đẩy thị trường mua bán nợ

Không chỉ doanh nghiệp Nhà nước mà tư nhân cũng có thể tham gia vào thị trường này Hoạt động mua bán nợ đang được xem là một lối thoát của các doanh nghiệp (DN) khó khăn trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Dự kiến thị trường mua bán nợ sẽ sớm ...