Từ khóa: bội chi ngân sách

Bội chi ngân sách hơn 122 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng

Bội chi ngân sách hơn 122 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng Bội chi ngân sách hơn 122 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng

Bội chi ngân sách Nhà nước tháng 9/2012 ước 24.460 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lên 122.320 tỷ đồng, bằng 87,2% dự toán năm. Số liệu trên vừa được Bộ Tài chính cho biết tại báo cáo về tình hình triển khai các nhiệm vụ tài chính - ngân sách tháng 9 và 9 tháng ...