Từ khóa: biện pháp giải quyết nợ xấu

Việt nam cần chục năm mới có thể giải quyết nợ xấu

Việt nam cần chục năm mới có thể giải quyết nợ xấu Việt nam cần chục năm mới có thể giải quyết nợ xấu

Mới đây, khi được mời phản biện một đề tài nghiên cứu khoa học, có nội dung nợ xấu, một chuyên gia nói luôn bên lề với hội đồng bảo vệ: “Chúng ta có nghiên cứu bao nhiêu giải pháp thì cũng vậy. Xử lý nợ xấu thời gian qua bị “lỗi gen” rồi”. “Khi đã ...