Từ khóa: biện pháp chống mua bán nợ

Thị trường mua bán nợ: Cần nhân tố mới

Thị trường mua bán nợ: Cần nhân tố mới Thị trường mua bán nợ: Cần nhân tố mới

Nợ xấu tăng đột biến trong khi nhu cầu xử lý nợ đang rất cấp bách. Có vẻ như thị trường mua bán nợ đang cần những nhân tố mới bên cạnh vào công ty mua bán nợ hiện tại. 10% là tỷ lệ nợ xấu mà Thống đốc vừa công bố. Con số này gấp ...