Từ khóa: bất động sản

Thị trường bất động sản và ngoại tệ thở phào nhẹ nhõm

Thị trường bất động sản và ngoại tệ thở phào nhẹ nhõm Thị trường bất động sản và ngoại tệ thở phào nhẹ nhõm

Ngày 27/5/2016, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 07/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-NHNN ngày 8/12/2015 về quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng với khách hàng vay trong nước, hiệu lực từ 1/6/2016. Theo Thông tư 07, nhóm khách hàng có ...

Dịch vụ thẩm định giá website, phần mềm

Dịch vụ thẩm định giá website, phần mềm Dịch vụ thẩm định giá website, phần mềm

Phần mềm nói chung, website nói riêng là một sản phẩm trí tuệ, không có thể sờ nắm, thấy được từ khi bắt đầu, hiện tại ngay cả trên thế giới cũng chưa có một định dạng chung để tính giá phần mềm,Việt Nam cũng vậy. Chúng ta có thể thấy rõ ràng qua những vụ ...

Đặc điểm, phân loại thị trường bất động sản

Đặc điểm, phân loại thị trường bất động sản Đặc điểm, phân loại thị trường bất động sản

1. Quyền của chủ thể đối với BĐS: - Đối với đất đai + Sở hữu vĩnh viễn: sở hữu đất đai được công nhận bằng giấy chứng nhận quyền sở hữu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, đây là hình thức chiếm giữ cao nhất. + Thuê theo hợp đồng: Đất thuộc quyền sở ...

Vai trò quan trọng của thị trường bất động sản

Vai trò quan trọng của thị trường bất động sản Vai trò quan trọng của thị trường bất động sản

Thị trường BĐS là một trong những bộ phận không thể tách rời của hệ thống kinh tế thị trường hoàn chỉnh. a. Giống như các loại thị trường khác, thị trường BĐS là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng Thị trường BĐS là nơi để người bán và người mua gặp gỡ thỏa thuận ...

Phương pháp thẩm định giá bất động sản

Phương pháp thẩm định giá bất động sản Phương pháp thẩm định giá bất động sản

1. Các nguyên tắc và trường hợp ứng dụng 1.1. Nguyên tắc thay thế Một người mua tiềm năng có đầy đủ thông tin hợp lý sẽ không bao giờ trả giá cho một tài sản lớn hơn so với chi phí bỏ ra để mua đất và xây dựng một công trình có cùng một lợi ...

Thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá bất động sản Thẩm định giá bất động sản

Dịch vụ thẩm định bất động sản 1. Khái niệm bất động sản và thẩm định giá bất động sản * Theo Điều 174 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 quy định: Bất động sản là các tài sản bao gồm: a) Đất ...