Từ khóa: bài toán bán bò

Bài toán bán bò và lãi suất ngân hàng “bèo”

Bài toán bán bò và lãi suất ngân hàng "bèo" Bài toán bán bò và lãi suất ngân hàng "bèo"

Đề bài: “Bác Nam mua một con bò với giá 13 triệu, sau đó bác đem bán con bò với giá 15 triệu. Nhưng vì tiếc con bò nên bác Nam đã đến mua lại con bò nhưng người kia đòi bán với giá 17 triệu. Sau đó bác Nam lại đem bán con bò ...