Từ khóa: ảnh hưởng của vàng

Ngừng huy động vàng: Điều gì sẽ xảy ra?

Ngừng huy động vàng: Điều gì sẽ xảy ra? Ngừng huy động vàng: Điều gì sẽ xảy ra?

Từ đầu năm đến nay, có gần chục ngân hàng thương mại huy động vàng. Mức độ và bài toán cân đối ở mỗi thành viên là khác nhau. Ngừng huy động vàng, có đơn giản như trước đây nhà có người giúp việc, nay không thì mỗi người làm thêm một chút hoặc tìm cách ...