Phương pháp thẩm định giá bất động sản

Phương pháp thẩm định giá bất động sản

1. Các nguyên tắc và trường hợp ứng dụng
1.1. Nguyên tắc thay thế
Một người mua tiềm năng có đầy đủ thông tin hợp lý sẽ không bao giờ trả giá cho một tài sản lớn hơn so với chi phí bỏ ra để mua đất và xây dựng một công trình có cùng một lợi ích tương tự.
1.2. Các trường hợp áp dụng
Thẩm định giá tài sản dành cho mục đích sử dụng đặc biệt như bệnh viện, trường học, nhà thờ, thư viện, nhà máy điện, nhà máy hóa chất, các cơ sở lọc dầu,… là các tài sản ít có những chứng cứ so sánh thị trường.
Thẩm định giá cho các mục đích bảo hiểm
– Phương pháp chi phí cũng thường được sử dụng như là phương pháp kiểm tra đối với các phương pháp thẩm định giá khác.

2. Phương pháp luận và các bước tiếp cận
2.1. Phương pháp luận
Khi tiến hành thẩm định giá một bất động sản nào ta nhận thấy rằng không tìm được trên thị trường tài sản tương đồng về mặt kỹ thuật với tài sản cần thẩm định giá, do đó không có cơ sở để so sánh. Phương pháp chi phí áp dụng cho những tài sản như nhà thờ, bệnh viện… mà thị trường bất động sản cho thấy những tài sản này ở Việt Nam chưa có giao dịch, chuyển nhượng nên không thể tìm được tài sản tương đồng và đã được giao dịch để so sánh. Vì vậy cơ sở thẩm định giá ở đây là cơ sở phi thị trường.
2.2. Các bước tiếp cận
– Bước 1: Ước tính giá trị của miếng đất mục tiêu thẩm định, coi như miếng đất đó là đất trống. Giả định rằng sự sử dụng hiện tại là sử dụng cao nhất và tốt nhất.
– Bước 2: Ước tính các chi phí hiện tại để xây dựng lại hoặc để thay thế những công trình xây dựng trên miếng đất.
– Bước 3: Quyết định mức độ thích hợp của khấu hao tích lũy đối với các công trình xây dựng hiện có trên miếng đất. Sau đó khấu trừ khoản khấu hao tích lũy trên khỏi chi phí hiện tại để xây dựng lại hoặc để thay thế những công trình xây dựng hiện có trên miếng đất, để có được chi phí hiện tại đã trừ đi khấu hao.
– Bước 4: Công chi phí hiện tại đã trừ đi khấu hao này vào giá trị ước tính của miếng đất để có được giá trị của tài sản tính theo phương pháp chi phí giảm giá (khấu trừ).

3. Phân loại chi phí
Trong phương pháp chi phí để thẩm định giá bất động sản có 2 cách xác định chi phí:
3.1. Chi phí tái tạo
Là chi phí hiện hành của việc xây dựng một công trình xây dựng thay thế giống hệ với công trình đang được thẩm định giá, bao gồm cả những điểm đã lỗi thời của công trình mục tiêu đó
3.2. Chi phí thay thế
Là chi phí hiện hành của việc xây dựng một công trình có giá trị sử dụng tương đương với công trình đang được thẩm định giá nhưng có loại bỏ các bộ phận có chức năng lỗi thời.
Thông thường phương pháp chi phí thay thế cho số lượng tính toán thấp hơn phương pháp chi phí tái tạo, bởi vì nó không tính đến các bộ phận lỗi thời và không cần thiết, đồng thời tính toán trên việc sử dụng vật liệu và kỹ thuật hiện hành. Phương pháp chi phí thay thế được coi là phương pháp hiện thực nhất và chi phí bỏ ra thấp hơn.

4. Phương pháp xác định chi phí
4.1. Phương pháp thống kê chi tiết của người xây dựng
Phương pháp này được sử dụng bởi các chuyên gia tính chi phí có kinh nghiệm khi ước tính chi phí của công trình xây dựng có quy mô lớn, được hoàn thành phù hợp với các kế hoạch và chi tiết xây dựng.
Phương pháp thống kê chi tiết của nhà xây dựng được làm cẩn thận sẽ cho kết quả ước tính chi phí chính xác. Sự áp dụng phương pháp này đòi hỏi tốn nhiều công sức và thời gian. Trong thực tiế nhà thẩm định giá thương không được huấn luyện kỹ thuật hoặc trình độ để tiến hành các nghiên cứu chi phí chi tiết và tỷ mỉ như vậy.
4.2. Phương pháp khảo sát số lượng
Phương pháp này tương đối đơn giản hơn trong việc áp dụng và tốn ít thời gian hơn so với phương pháp vừa nêu, nó được các nhà kiến trúc sử dụng trong việc ước tính chi phí các kết cấu nhà ở. Theo phương pháp này các chi phí cho công việc xây dựng được tổng hợp từ các nhà thầu phụ theo từng hạng mục. Phương pháp khảo sát số lượng nếu được áp dụng thành thạo sẽ cho kết quả tương đối chính xác. Cự thể như sau:
* Chi phí trực tiếp:
– Đất đai.
– Nền móng.
– Xây ống khói.
– Sàn.
– Tường.
– Mái.
– Cửa.
– Sơn.
– Hệ thống điện nước.
– Trang trí.
Các loại chi phí khác cũng tương tự như phương pháp thống kê chi tiết.
4.3. Phương pháp so sánh thị trường
Phương pháp này được các nhà kiến trúc, nhà xây dựng và nhà định giá sử dụng khi việc ước tính cần có kết quả nhanh chóng. Theo phương pháp này các chi phí theo loại công việc hoặc loại kết cấu công trình theo cách tính giá thành đơn giản tùy m2 hoặc m3. Giá trị của công trình cần thẩm định giá được xác định căn cứ vào diện tích xây dựng và kết cấu loại nhà xưởng.
Khó khắn chủ yếu và nguyên nhân gây ra sự không chính xác của phương pháp so sánh thị trường là trong thực tế ít có 2 bất động sản nào hoàn toàn giống nhau, về kểu loại và chất lượng xây dựng.
Dù tính theo phương pháp nào thì cũng đòi hỏi nhà thẩm định giá phải có kiến thức nhất định về xây dựng.

5. Những thuật ngữ khấu hao
5.1. Khái niệm về khấu hao
Sự khấu hao tích lũy vì bất kỳ lý do nào, tạo ra sự khác nhau giữa chi phí thay thế hoặc xây dựng mới lại 1 tài sản phải bỏ ra chi phí bao nhiêu so với giá trị thị trường của tài sản giống nhau tại thời điểm thẩm định giá được gọi là khấu hao tích lũy.
Các dạng khấu hao tích tụ:
– Hao mòn vật chất: hao mòn và hư hỏng của công trình do sử dụng, thời gian, thời tiết và bảo dưỡng kém.
– Hao mòn chức năng: Giá trị sử dụng của công trình bị giảm tương đối do thiết bị lạc mốt hay thiết kế công trình có lỗi như trần quá cao hoặc quá thấp, phòng ngủ, phòng tắm không thích hợp, lỗi thời về thiết bị dẫn đến hạn chế sử dụng tài sản có hiệu quả.
– Hao mòn kinh tế: Giá trị bị mất do các yếu tố bên ngoài tài sản như sự sử dụng đất không tương thích hoặc sự suy thoái kinh tế…
5.2. Cách xác định mức khấu hao tích lũy
– Đối với hao mòn vật chất:
+ Căn cứ vào tuổi thọ và thời hạn đã sử dụng để tính sự hao mòn từ đó tính giảm giá của công trình.
+ Căn cứ vào sự hư hỏng, hao mòn của các kết cấu chủ yếu để tính chất lượng còn lại của công trình.
Chất lượng còn lại của công trình (%) = ∑n (tỷ lệ chất lượng còn lại của kết cấu X tỷ lệ giá trị của các kết cấu chính so với tổng giá trị công trình)/Tổng tỷ lệ giá trị của các kết cấu chính so với tổng giá trị công trình.
– Đối với hao mòn do lỗi thời chức năng: Căn cứ vào chi phí để khắc phục sự lỗi thời chức năng công trình.
– Đối với giảm giá do lỗi thời bên ngoài:
+ Trường hợp các quy định về xây dựng hoặc quy hoạch làm giảm sút tính hữu ích của việc sử dụng và sở hữu công trình xem xét, mức độ giảm sút này để tính sự giảm giá.
+ Trường hợp sử dụng đất không tương thích hoặc sự suy thoái kinh tế hoặc các yếu tố kinh tế khác thì căn cứ vào tình hình thị trường để tính sự giảm giá.

6. Những hạn chế
– Chi phí không phải lúc nào cũng bằng với giá trị và có những chi phí không tạo ra giá trị.
– Giống như phương pháp so sánh trực tiếp do phải dựa vào các số liệu lấy trên thị trường nên cần có thông tin đầy đủ và chính xác về giá thành xây dựng.
– Người thẩm định giá phải có kiến thức nhất định về xây dựng, về giá thành xây dựng và phải có kinh nghiệm để có thể áp dụng được phương pháp này.
– Ngoài ra khi áp dụng phương pháp so sánh thị trường để tính chi phí xây dựng sẽ có những mặt hạn chế như vừa nêu trên.