Mục đích và đối tượng thẩm định giá

Mục đích và đối tượng thẩm định giá

Đối tượng của thẩm định phương tiện vận tải

Phương tiện vận tải đường bộ: xe ô tô con, xe tải, xe du lịch…

– Phương tiện vận tải đường sông, đường biển: tàu, xà lan…

– Xe máy công trình: máy đào, máy xúc, máy ủi, xe cần trục, cần cẩu, máy công trình, máy xây dựng…

– Và các phương tiện khác.

Mục đích của thẩm định phương tiện vận tải

– Mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn ngân hàng.

– Bảo hiểm và bồi thường tài sản.

– Xử lý nợ, bán đấu giá.

– Phân chia tài sản, xử lý trong các vụ việc.

– Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.

Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, góp vốn liên doanh liên kết, cổ phần hóa.

– Xác định giá trị đầu tư.

– Chứng minh tài sản du học, du lịch, định cư ở nước ngoài.

– Phục vụ thuê tài chính.

– Và các mục đích khác.