Dịch vụ thẩm định bất động sản

Đặc điểm, phân loại thị trường bất động sản

Đặc điểm, phân loại thị trường bất động sản Đặc điểm, phân loại thị trường bất động sản

1. Quyền của chủ thể đối với BĐS: - Đối với đất đai + Sở hữu vĩnh viễn: sở hữu đất đai được công nhận bằng giấy chứng nhận quyền sở hữu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, đây là hình thức chiếm giữ cao nhất. + Thuê theo hợp đồng: Đất thuộc quyền sở ...

Vai trò quan trọng của thị trường bất động sản

Vai trò quan trọng của thị trường bất động sản Vai trò quan trọng của thị trường bất động sản

Thị trường BĐS là một trong những bộ phận không thể tách rời của hệ thống kinh tế thị trường hoàn chỉnh. a. Giống như các loại thị trường khác, thị trường BĐS là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng Thị trường BĐS là nơi để người bán và người mua gặp gỡ thỏa thuận ...

Phương pháp thẩm định giá bất động sản

Phương pháp thẩm định giá bất động sản Phương pháp thẩm định giá bất động sản

1. Các nguyên tắc và trường hợp ứng dụng 1.1. Nguyên tắc thay thế Một người mua tiềm năng có đầy đủ thông tin hợp lý sẽ không bao giờ trả giá cho một tài sản lớn hơn so với chi phí bỏ ra để mua đất và xây dựng một công trình có cùng một lợi ...

Thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá bất động sản Thẩm định giá bất động sản

Dịch vụ thẩm định bất động sản 1. Khái niệm bất động sản và thẩm định giá bất động sản * Theo Điều 174 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 quy định: Bất động sản là các tài sản bao gồm: a) Đất ...